LICZNIK SŁÓW I ZNAKÓW

Wpisz tekst:Rezultat

Ilość słów: 0 | Ilość znaków: 0


Opis narzędzia: LICZNIK SŁÓW I ZNAKÓW

Licznik sÅ‚ów, znaków, liter, cyfr, wyrazów w tekÅ›cie

Wpisz lub wklej dowolny tekst do licznika i policz ile sÅ‚ów, wyrazów lub liter znajduje siÄ™ w tekÅ›cie.
Ile liter jest w Twoim tekÅ›cie - Å‚atwo policzysz w powyższym liczniku znaków.

Kalkulator przydatny jest dla programistów gdzie ważna jest dÅ‚ugość kodu html.
Policz dÅ‚ugość SMS gdzie 1 wiadomość to maksymalnie 160 znaków a wiadomość na twitterze to 140 znaków.
Oblicz długość swojej pracy napisanej np. w Wordzie.
 

Ile cyfr, znaków ma:


Numer VIN samochodu - 17 znaków
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP - 10 cyfr
Numer PESEL - 11 cyfr
Numer identyfikacyjny REGON - 9 cyfr
    14-cyfrowy REGON nadaje siÄ™ jednostkom organizacyjnym, które majÄ… swoje siedziby w różnych województwach
Numer KRS - Krajowy Rejestr SÄ…dowy - 10 cyfr 
Numer karty kredytowej / debetowej - 16 cyfr
Numer rachunku bankowego bez spacji:  26 cyfr - przykÅ‚ad: CCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB
Numer rachunku bankowego ze spacjami:  32 znaki - przykÅ‚ad: CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB
    CC to suma kontrolna (2 cyfry)
    AAAAAAAA to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr)
    BBBBBBBBBBBBBBBB to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr).

Licznik liter, znaków, wyrazów, słów, cyfr

 

 


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools