LICZNIK SŁÓW I ZNAKÓW

Wpisz tekst:Rezultat

Ilość słów: 0 | Ilość znaków: 0Opis narzędzia: LICZNIK SŁÓW I ZNAKÓW

Licznik słów, znaków, liter, cyfr, wyrazów w tekście

Wpisz lub wklej dowolny tekst do licznika i policz ile słów, wyrazów lub liter znajduje się w tekście.
Ile liter jest w Twoim tekście - Łatwo policzysz w powyższym liczniku znaków.

Kalkulator przydatny jest dla programistów gdzie ważna jest długość kodu html.
Policz długość SMS gdzie 1 wiadomość to maksymalnie 160 znaków a przykładowo wiadomość na twitterze nawet do 4000 znaków.
Oblicz długość swojej pracy napisanej np. w Wordzie.

Licznik liter, znaków, wyrazów, słów, cyfr

Ile cyfr, znaków ma:

 

  • Numer VIN samochodu - 17 znaków
  • Numer Identyfikacji Podatkowej NIP - 10 cyfr
  • Numer PESEL - 11 cyfr
  • Numer identyfikacyjny REGON - 9 cyfr, 14-cyfrowy REGON nadaje się jednostkom organizacyjnym, które mają swoje siedziby w różnych województwach
  • Numer KRS - Krajowy Rejestr Sądowy - 10 cyfr 
  • Numer karty kredytowej / debetowej - 16 cyfr
  • Numer rachunku bankowego bez spacji:  26 cyfr - przykład: CCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB
  • Numer rachunku bankowego ze spacjami:  32 znaki - przykład: CC AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB

    CC to suma kontrolna (2 cyfry)
    AAAAAAAA to numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku (8 cyfr)
    BBBBBBBBBBBBBBBB to numer rachunku klienta w banku (16 cyfr).


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools