ANONIMOWOŚĆ W SIECI - Co to jest TOR

Anonimowość w sieci

Co to jest TOR i jak działa?

Sieć TOR jest zazwyczaj bardzo fascynujÄ…cym zjawiskiem dla osób, które sÅ‚yszÄ… o niej po raz pierwszy. Oto ich oczom objawia siÄ™ bowiem coÅ› w rodzaju innej, mrocznej i tajemniczej części internetu, o której wczeÅ›niej zupeÅ‚nie nie mieli pojÄ™cia i podejrzewali, że tego rodzaju "podziemny" internet istnieje jedynie w filmach kryminalnych. Okazuje siÄ™ jednak, że jest wrÄ™cz przeciwnie i dosÅ‚ownie każdy użytkownik ma wolny i darmowy dostÄ™p do tego specyficznego podziemia, ale zdecydowana wiÄ™kszość osób bardzo szybko odbija siÄ™ od usÅ‚ug TOR, ponieważ nie sÄ… one zbyt intuicyjne.

Sam fakt zwiedzania stron internetowych drugiego obiegu nie jest jednak tak fascynujący jak fakt, że przeglądanie nawet zwykłych stron internetowych za pośrednictwem TOR zapewnia nam wysoki stopień anonimowości ze względu na specyfikę funkcjonowania tej nietypowej usługi. W obliczu tego, jak wieloma potencjalnymi zaletami może pochwalić się The Onion Router, warto poznać nieco dokładniej specyfikę jego funkcjonowania, a także odpowiedzieć sobie jasno na pytanie, czy korzystanie z niego może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo i anonimowość w sieci.

Anonimowość w sieci - Co to jest TOR

The Onion Router, czyli rozwiniÄ™cie skrótu TOR, zdaje siÄ™ zdradzać pierwsze informacje na temat specyfiki tej usÅ‚ugi. Sieć tego typu stosuje trasowanie cebulowe drugiej generacji w nawiÄ…zywaniu poÅ‚Ä…czeÅ„, co zapewnia użytkownikom anonimowość w sieci bliskÄ… doskonaÅ‚ej. Naturalnie takie sformuÅ‚owanie jest jasne dla bardzo nielicznych osób funkcjonujÄ…cych w internecie, wiÄ™c warto jest pokusić siÄ™ o dokÅ‚adniejsze wyjaÅ›nienie.

  • Wiadomość wysyÅ‚ana z naszego urzÄ…dzenia jest zabezpieczana kilkoma warstwami szyfru, a nastÄ™pnie przepuszczana przez kilka serwerów TOR, a każdy z nich ma kompetencje do rozszyfrowania zaledwie części kodu zabezpieczajÄ…cego.
  • Po przedostaniu siÄ™ przez ostatni serwer, wiadomość trafia w miejsce przeznaczenia i niemożliwym jest ustalenie jej adresata, ponieważ szukajÄ…c informacji, można dostać siÄ™ tylko do adresów IP serwerów TOR.
     

Anonimowość w internecie jest zatem zapewniona w stopniu, którego nie da siÄ™ zlekceważyć.

Czy z sieci TOR warto korzystać?

Niekoniecznie. Podstawowym problemem sieci TOR jest fakt, że jest ona utrzymywana przez rzeszÄ™ wolontariuszy, którzy w imiÄ™ idei wolnego internetu podtrzymujÄ… infrastrukturÄ™ serwerów z wÅ‚asnej kieszeni. Oznacza to, że dostÄ™p do sieci jest darmowy, ale bardzo ograniczony i powolny - codzienne przeglÄ…danie internetu za jej poÅ›rednictwem byÅ‚oby po prostu niezwykle wrÄ™cz mÄ™czÄ…ce. Ważny jest również fakt, że sieć TOR ma kiepskÄ… renomÄ™ w sieci, ponieważ przez lata byÅ‚a ona używana przez kryminalistów i ludzi dystrybuujÄ…cych po sieci nielegalne treÅ›ci. Choć nabiera ona popularnoÅ›ci, jeszcze do niedawna poprzez korzystanie z TOR można byÅ‚o Å›ciÄ…gnąć na siebie uwagÄ™ sÅ‚użb. O wiele rozsÄ…dniej jest zatem potraktować TOR w kategorii fascynujÄ…cej ciekawostki i skorzystać z VPN.

VPN działa na bardzo podobnej zasadzie, ale serwer pośredniczący w połączeniach jest tylko jeden, dzięki czemu usługa działa o wiele sprawniej i bezpieczniej.


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools