Stosunek kodu do tekstu


Wpisz adres URL
Opis narzędzia: Stosunek kodu do tekstu

CODE TO TEXT RATIO

Stosunek kodu do tekstu - Text to code ratio przedstawia ile procent tekstu względem kodu znajduje się na stronie internetowej. Strony bez tekstu mogą gorzej pozycjonować się, więc warto zadbać aby ten współczynnik wyniósł conajmniej 20%.

Obliczanie trafności strony internetowej przez wyszukiwarki odbywa się dzięki przeanalizowaniu zawartości tekstu. 


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools