Stosunek kodu do tekstu


Wpisz adres URL

Opis narzędzia: Stosunek kodu do tekstu

CODE TO TEXT RATIOStosunek kodu do tekstu - Text to code ratio przedstawia ile procent tekstu względem kodu znajduje się na stronie internetowej. Strony bez tekstu mogą gorzej pozycjonować się, więc warto zadbać aby ten współczynnik wyniósł conajmniej 20%.

Obliczanie trafności strony internetowej przez wyszukiwarki odbywa się dzięki przeanalizowaniu zawartości tekstu. 


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS