Mapa strony XML


Wpisz nazwÄ™ domeny


Zmieniona data
dd/mm/yyyy
Zmień częstotliwość
Domyślny priorytet
Ile stron muszę zaindeksować?

Indeksowanie...
Znaleziono linki: 0


        
        

Opis narzędzia: Mapa strony XML

Sitemap Generator tworzy mapÄ™ strony XML ze wszystkich wewnÄ™trznych linków na stronie internetowej dla Google. Podstawowe parametry procesu generowania mapy XML mogÄ… być ustawiane przez użytkownika. Format stworzony  Mapa witryny jest plikiem, który opisuje listÄ™ stron które wÅ‚aÅ›ciciel strony internetowej chce przekazać do indeksowania wyszukiwarkom. Oprócz surowej listy plików może zawierać metadane, które mogÄ… pomóc wyszukiwarkom lepiej indeksować strony internetowye. Mapa jest szczególnie potrzebna, jeÅ›li strona internetowa zawiera pliki, które majÄ… być indeksowane, ale nie sÄ… zwiÄ…zane z żadnÄ… stronÄ… która jest osiÄ…galna na stronie gÅ‚ównej serwisu. Bez mapy strony takie pliki nie mogÄ… być Å‚atwo znalezione przez wyszukiwarki.


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools