DZIPIES - Czipowanie psa i kota - Chip dla zwierzÄ…t

Czipowanie psa i kota.

 

Każdego dnia pojawia siÄ™ co najmniej kilka nowych ogÅ‚oszeÅ„ o zaginiÄ™ciu jakiegoÅ› zwierzaka, szczególnie tego typu ogÅ‚oszenia dotyczÄ… psów. Jednak w niewielu z nich znajduje siÄ™ informacja, że pies posiada chip RFID co dość znaczÄ…co uÅ‚atwia jego odnalezienie. Oznacza to, że w naszym kraju w dalszym ciÄ…gu niestety czipowanie zwierzaków nie jest zbyt popularne. W naszym spoÅ‚eczeÅ„stwie od dawien dawna panuje dość bÅ‚Ä™dna opinia, że czipować warto jedynie te drogie i rasowe psy.

 


Lokalizacja GPS - PIes i kot - Lokalizator GPSMetod identyfikacji zwierzÄ…t jest wiele, jednak w obecnych czasach to wÅ‚aÅ›nie zakÅ‚adanie chipu zwierzÄ™ciu okazuje siÄ™ być najskuteczniejszÄ…, choć bardzo niedocenianÄ… metodÄ…. Czipowanie psa lub kota to jedyna metoda identyfikacji, jakiej zwierze nie bÄ™dzie w stanie zgubić, ponieważ wszczepiony chip zostaje pod skórÄ…. Wbrew powszechnej opinii przeciwników takiej metody identyfikacji zwierzÄ…t, podczas caÅ‚ego zabiegu zwierze nie cierpi. CaÅ‚a procedura trwa nie wiÄ™cej niż minutÄ™. Co prawda poczÄ…tkowo zwierze może odczuwać niewielki dyskomfort, jednak mija on bardzo szybko i nie wpÅ‚ywa na prawidÅ‚owe funkcjonowanie zwierzÄ™cia każdego dnia. Dodatkowo duża część weterynarzy stosuje znieczulenie w sprayu, dlatego obawa przed cierpieniem zwierzÄ™cia w tym wypadku jest bezpodstawna.


Działanie wszczepionego chipa RFID jest bardzo proste.

Czipowanie psa i kota - Chip RFID
W sytuacji, gdy odpowiednie sÅ‚użby znajdÄ… zwierze bezdomne w pierwszej kolejnoÅ›ci sprawdzajÄ… one czy posiada ono chip - wystarczy do skóry na karku, czyli najczÄ™stszego miejsca ich wszczepiania przyÅ‚ożyć specjalne urzÄ…dzenie, które przekaże wszystkie niezbÄ™dne dane zarówno o zwierzÄ™ciu jak i jego wÅ‚aÅ›cicielu. Warto pamiÄ™tać, że czipowanie nie jest jednoznaczne z wszczepieniem psu GPSa! To, że zwierze posiada chip nie oznacza, że gdy tylko siÄ™ zgubi od razu bÄ™dzie można zlokalizować na bieżąco każde miejsce jego pobytu.

Do lokalizacji psa lub kota przez GPS (przez część osób nazywany po prostu dzipies) potrzebny jest zewnÄ™trzny lokalizator GPS.
UrzÄ…dzenie przypiÄ™te do obróżki pozwoli zlokalizować pupila na komputerze lub telefonie poprzez odpowiedniÄ… aplikacjÄ™.

Kolejnym mitem jest rzekome niebezpieczeÅ„stwo i choroby ( nawet Å›miertelne) jakie spotykajÄ… zwierzÄ™ta zaraz po wszczepieniu im chipa. Mija siÄ™ to dość daleko z prawdÄ…, gdyż obecnie wykonuje siÄ™ je z wczeÅ›niej wielokrotnie testowanych i caÅ‚kowicie bezpiecznych materiaÅ‚ów.

Wszczepienie chipa jest skuteczne, to nie ulega wÄ…tpliwoÅ›ci. Nie jest wykonywane również w zbyt wygórowanych cenach. W zależnoÅ›ci od miasta weterynarz za taki zabieg liczy sobie 40-120 zÅ‚otych.


Namierzanie telefonu

Lokalizator GPS

Zamiana małych liter na DUŻE

Narzędzia SEO / SEM

SEO Tools